Models mirror
Bhagya Herath Birt Day Celebration
images (65)
Hiruni Bandara new
images (39)
Hiru TV - Copy Chat 100
images (15)
Tharuka new
images (13)
  Song of the Day - Lyrics
Oba Ha Meme Athinath
Oba Inne Koheda Kiya
Perada Handawala Giy
Daasa Themila Heena
susumaka unusuma nom
Mal manda hasinya ke
  Films
Azhagiya Tamil Magan
Singham Returns
Jodi Breakers Hindi
The Doll Master
Zulmon Ka Taandav
Makandeyan
  Cartoons
MAYA DIVAINA 17 2016
KADIYAI THADIYAI (08
Ben Ten 21.10.2013
NO KATHA MORE HINA (
Bandolero Sinhala Ca
The Garfield Show Si
  Ladies Article
Aug 19, 2014  Views 2217
Aug 13, 2014  Views 2200
Apr 05, 2013  Views 2185
Wm;a md,k fm;s ksjerÈj Ndú;d lrkafka fldfyduo@
Jun 21, 2016  Views 2309
Sep 15, 2014  Views 2195
Jun 18, 2014  Views 2200
Apr 11, 2013  Views 2226
f.or§u f*aI,a tlla lr.kafka fldfyduo@
Apr 11, 2014  Views 2246
ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak
Sep 22, 2015
view 2268 times
0 Comments

ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak

ldka;djka ;u wdYdjka ms<sn|j msßñka iu. l;dny lrk wjia:d wvqh' ;u wdYdjka bgq fkdjqK;a ke;;a tajd yx.df. isàu ldka;djkaf.a iajNdjhhs' fï ldka;djka lsisfjl=g;a fkdlshk is;e.s lsysmhls fï'

01' ldka;dj jeäfhkau leu;s fmkqug jvd l;dny ú,dYhgh' uDÿ jpk Tjqkaf.a wYdjhs'

02' msßñhd yd l;djg ue,s njla fmkakqjo weh jvd;au leu;s l;d lrlr isàugh'

03' wieì oiqka ryfia n,kakg leu;sh' th ryila fia rlskq we;'

04' YS; ld,hg jvd leu;sh' ta tl,g ;u wYdjka jeämqr Woaëmkh jk ksidh'

05' msßñkaf.a w`.mi`.Û n,kakg;a weúÈk ú,dYh n,kakg;a Tjqka wYd lrhs'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 13, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017
Mar 01, 2017